STØH har fått ny heimeside

STØH har dei siste månadane utarbeida ny nettside, og her er resultatet. På den nye heimesida har vi friska opp utsjånaden, lagt til nokre nye funskjonar, og fått ein mykje meir oversiktleg og brukarvennleg meny.

Månedens vin september

Denne månedens vin går til Sjur Brattlien! Sjur sitter som nestleder i TØHf, og har i løpet av både vår og høstsemesteret gjort en iherdig innsats for utvalget.  Han bidro mye i planlegging og gjennomføing av både kanoturen og 71 grader TØHf! I tillegg er han en alletiders type, som sprer turglede og godt humør:)

Ny rekord på bed.press!

Aldri før har så mange møtt opp på en bedriftspresentasjon. Hele 308 studenter kom for å høre PwC fortelle om deres arbeid. Etter presentasjonen var det gjort klart for en hyggelig middag.

Månedenes vin august

Denne måneden går vinen til Santharuban Sivananthan!

Han har gjort en strålende jobb gjennom hele sommeren, både med å arrangerer TØH SK sine dugnader på rbk kampene, organisere og ordne slik at alt er klart til høsten. Han har i tillegg gjort en kjempe jobb med å verve nye spillere til lagene nå i august.

Stor oppslutning rundt STØH-dagene

STØH-dagene er over, og alle våre flotte utvalg har fått mange nye medlemmer.

Har du enda ikke meldt deg inn i et utvalg, fortvil ikke. Gå inn på kontaktinformasjon og ta kontakt med lederen for det utvalget du har lyst til å være med i!

 

Fadderveka er over!

Fadderveka 2009 er no over, og forhåpentligvis har alle nye andungar komt seg til rette på TØH. Takk til Fadderansvarlig Marit, med sine hovedfaddere Rolf og Helga, for fantastisk innsats gjennom heile fadderveka. I tillegg vil vi takke alle faddere, som har stått på for å gjere overgangen til studentkvardagen lettast mogleg for 1. klassingane på TØH.