STØH-VALG

Årets valg ble avhold på Handelshøyskolen i Trondheim tirsdag 14.oktober og onsdag 15.oktober. Det var mange forhåndsmeldte til vervene i både STØH-styret og studentutvalgene, og det ble presentert mange flotte appeller med framtidsrettede budskap om studentforeningen vår. STØHs nye leder er vår kjære Ida Bolsønes, som har sittet som fagansvarlig i nåværende styre. Vi er Read more about STØH-VALG[…]