Ekstraordinær generalforsamling

På onsdag 18. mars kl. 12:00 er det klart for navneendring for STØH i A2 ved Handelshøyskolen i Trondheim. Navneendringen vil foregå på samme måte som ved valg, der vi stemmer ved hjelp av lapper. Lenger ned ligger det en beskrivelse for hvordan navnevalget vil foregå. Det er kun navneendringen som skal foregå på dette valget, dermed vil det bli en kortvarig generalforsamling.

Navneforslagene det skal stemmes på er: 
«STØH» Studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim
Studentunion ved Handelshøyskolen i Trondheim, forkortet «SUHT»
«Debet» Studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim
Trondheims Handelshøyskole Studentforening, forkortet «THHS»

Det er også mulighet for å benke forslag under den ekstraordinære generalforsamlingen.

Endelig saksliste finner dere ved å klikke her. Anbefaler alle som skal komme på valget om å lese gjennom denne!

Hvordan vil navnevalget foregå:
Avstemmingen om navneendringen vil foregå slik at vi i runde nr. 1 vil stemme over alle forslag. Det gjelder både de forslagene som er lagt fram og eventuelle benkeforslag. Siden endring av navn er en vedtektsendring, må i følge vedtektene 2/3 av salen stemme «ja» til endringen.

Får ingen av de framlagte forslagene 2/3 av stemmene i runde nr. 1, vil de to forslagene med flest stemmer gå videre til avstemmingsrunde nr. 2. I avstemmingsrunde nr. 2 vil det navnene som får flest stemmer, bli det navnet vi ønsker å vedta. Får dette navnet 2/3 av stemmene, blir dette den vedtatte endringen.

Får det navnet med flest stemmer derimot ikke 2/3 av stemmene, må vi stemme over dette forslaget igjen. Vi vil da stemme «ja» eller «nei» til om vi skal vedta dette forslaget. Får ikke forslaget 2/3 «ja», blir det heller ingen navneendring.

Er det uklarheter eller spørsmål, er det bare å ta kontakt med en av oss i styret! Dette vil også bli gjennomgått under den ekstraordinære generalforsamlingen.