Generalforsamling 2015

Det inkalles herved til generalforsamling 25. februar i forelesningssal A2. Alle som er medlem i STØH har stemmerett og vi oppforderer alle til å møte!

Foreløpig saksliste:

– Valg av leder for Vinterkonferansen
– Valg av leder for Markedsføringsutvalget
– Medlemskontigent for STØH
– Årsberetning 2014 ved Martin Grimm Strømme
– Godkjenning av årsrapporter og regnskap
– Godkjenning av styrets visjon og handlingsplan 2015
– Forslag om vedtektsendringer
– Søknad om støtte fra utvalgene på basis av handlingsplaner og budsjett
– Godkjenning av styrets forslag til budsjett 2015
– Eventuelt

Forslag til Generalforsamlingen må inn senest 11.02. Forslag skal være formulert skriftlig og signert av forslagsstiller. Forslag sendes til leder.stoh@gmail.com eller levers på STØH-kontoret under kontorvakt.

Ferdig generalforsamlingsblekke med endelig dagsorden og alle vedlegg vil bli lagt ut 18.02, en uke før generalforsamlingen.

Det vil også bli servert kaffe, snacks og mat under generalforsamlingen.

Er det noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med en av oss i styret!