Styret

STØH

Ola Heggedal, Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig får man satt sine teoretiske kunnskaper ut i praksis og har ansvaret for økonomien til studentforeningen. En skal til enhver tid være oppdatert på den økonomiske-situasjonen til utvalgene og foreningen som helhet.

Hovedoppgaver:

 • Styremedlem
 • Koordinering og opplæring
 •  Ordne med fullmakter til nettbank
 • Regnskapsføring
 • Fakturering
 • Budsjettering
 • Oppfølging av budsjetter
 • Halvårs- og årsavslutning av regnskapet
 • Veileder for de andre økonomiansvarlige
 • Dialog med KK og STØH-kapital

En av hovedoppgavene som økonomiansvarlig er å koordinere og drive opplæring av de økonomiansvarlig, samt hele tiden ha kontroll over den økonomiske situasjonen til STØH og at budsjettene blir fulgt. Dette gjøres ved at man fører regnskapet i regnskapsprogrammet Mamut. Hvert halvår skal man tilrettelegge for revidering av halvårsregnskapet etter sommeren, og avslutte det samlede regnskapet for hele STØH i januar etter endt regnskapsår.

Økonomiansvarlig må videre legge til rette for at alle som skal disponere bankkort og nettbank i DNB har de rettighetene de trenger. Videre er det ditt ansvar å fakturere bedrifter og andre studentforeninger på vegne av styret.

Økonomiansvarlig skal være tilgjengelig for å gi veiledning vedrørende budsjett, regnskap, MVA og andre økonomiske spørsmål. Videre skal man gjennom året ha en god dialog med kontrollkomitéen og STØH-Kapital.

Ønsker du å stille til dette vervet, har spørsmål om stillingen, eller andre ting du lurer på, er det bare å ta kontakt!

 • E-post: okonomi.stoh@gmail.com
Close Menu