20. mars 2013

Fagutvalget

Fagutvalget jobber aktivt for å bedre studiekvaliteten og læringsmiljøet ved Handelshøyskolen i Trondheim. 

Fagutvalget jobber med:

  • Undervisning/forelesninger
  • Pensum
  • Læringsmiljø
  • Rammevilkår og studieprogrammet som helhet
  • Generell fagpolitikk

Fagutvalget er Handelshøyskolens kvalitetssikringssystem på foreleserne og undervisningskvaliteten og gjør en særdeles viktig jobb for å forbedre studiekvaliteten både i og rundt forelesninger.

Som representant i Fagutvalget har du jevnlige møter med foreleser hvor dere videreformidler tilbakemeldingene fra studentene, slik at foreleserne kan gjøre forandringer deretter. Etter hvert møte skrives det en rapport som sendes til fagansvarlig og deretter til dekanen.

For at Fagutvalget skal gi best mulige tilbakemeldinger til foreleser, er vi også avhengige av å få tilbakemeldinger fra deg som student. Både positive og negative tilbakemeldinger er verdifulle for oss. Tilbakemeldinger kan gis direkte til studentrepresentantene i Fagutvalget eller ved å sende mail til fagutvalget.stoh@gmail.com.

Kunne du tenke deg å bli endel av Fagutvalget eller har du andre spørsmål, send en mail til: fagansvarlig@sftoh.no.

Tora Marie Stein
Leder for Fagutvalget 2018
Tlf: +47 970 00 354
E-post: fagansvarlig@sftoh.no