STØH-Rådet

STØH-Styret

STØH-styret er øverste organ av studenter i STØH og driver ukentlig gjennomgang av STØHs aktiviteter. 

Leder, Yngvild Løken

Nestleder, Helena Haugan

Økonomiansvarlig, Jonas Sørensen

Markedsansvarlig, Amalie Ringkjøb Røsnes

Sosialansvarlig, Astrid Helsingeng

Studentpolitisk ansvarlig, Erik Finnes

Masteransvarlig, Martine Furuheim

Fagansvarlig, Emilie Toska

STØH-Rådet

STØH rådet består av alle utvalgslederne i STØH. Alle utvalgslederne har en plikt til å lede sitt utvalg med betydning og rapportere til STØH-styret fortløpende hver måned. 

Leder av Næringslivsutvalget, Elise Wangensteen Eidskrem

Leder av STØH Aid, Susanne Nymoen

Leder masterutvalget, Martin Strøm

EVENT-leder, Sandra Swang

Leder av TØHnna, Dharan Shan

Leder av Markedsføringsutvalget, Morten Lepland

Leder Vinterkonferansen, Marie Blekastad

Faddersjef, Andreas Laukvik

HSK-Leder, Maja Lund

Leder STØH-Kapital, Ari Hammer

Leder Traskeladden, Jørgen Lund

Utvalgsøkonomiansvarlig, Antanas Hermansen

Redaktør Rustblekka, Julie Tollan

STØHs Organisasjonskart

Close Menu