Rådet

STØH

Mathias Bjørgum, Masterutvalget

Masterutvalget er masterstudentenes sitt eget utvalg som jobber for å tilby masterstudentene ved Handelshøyskolen i Trondheim et best mulig studentmiljø, både sosialt og faglig. Masterutvalget består av ca. 40 medlemmer fordelt på to ulike underutvalg, Sosialt utvalg Master, Fagutvalget Master. I tillegg har masterutvalget en Næringslivsansvarlig Master. 

Sosialt utvalg Master jobber med: 

  • Bedre sosiale miljøet på master
  • Arrangere kveldsarrangementer som masterfest og quiz
  • Inkludere alle og bidra til et godt samhold

Sosialt utvalg arbeider for å styrke samholdet internt og gi de nye masterstudentene et trygt og godt sosialt miljø å starte i.

Fagutvalget Master jobber med:

  • Læringsmiljø
  • Faglig kvalitet
  • Pensum
  • Arrangere faglunsj

Fagutvalget  har ansvar for evaluering av alle fag på de fire masterretningene, samt avholde en samtale med faglærer. Et resultat av fagutvalgets arbeid medfører at både Siviløkonomutdanningen og Master i Ledelse av Teknologi holder en meget høy kvalitet.

Næringslivsansvarlig Master arbeider med å styrke merkevaren Handelshøyskolen i Trondheim og masterutdanningen ut mot næringslivet, i tett samarbeid med Næringslivsutvalget (NU) bachelor.

Har du spørsmål angående utvalget eller om du ønsker å bli medlem – ta kontakt!