Rådet

Medlemskap

Bli medlem du og!

Medlemsavgiften er på 270 kr, og den betales i starten av høstsemesteret på STØH-kontoret. Medlemskapet er for et helt skoleår, altså har du betalt høsten 2017 er det også gyldig våren 2018.

Dette medlemskapet innebærer blant annet:

 • Mulighet til å være medlem i de ulike utvalgene under Studentforeningen
 • Benytte seg av tilbud gjennom våre samarbeidspartnere
 • STØH-sem
 • Generalforsamlingen
 • Bedriftspresentasjoner med påfølgende middag
 • Karrieredagen
 • Friluftslivsaktiviteter
 • Vinterball
 • Alle arrangement og fester på Tøhnna
 • Revyen
 • Åre-turen
 • Årsoppgjøret
 • X-russefester
 • Eksamensfester
 • Vinterkoferansen

NB! Er du ikke medlem i STØH vil det ikke være mulig å delta på noen av de nevnte arrangement eller andre arrangement i regi av Studenforeningen.