Skapleie 2022/2023

Lei et skap på NTNU Handelshøyskolen. Vi vil kontakte deg for å informere hvilke skap du får leie.

kr 150

Kategori

Ved å kjøpe dette produktet bekrefter du at du er aktiv student på NTNU Handelshøyskolen. STØH forbeholder seg retten til å oppheve kjøpet dersom kriteriene for dette produktet ikke er møtt av brukeren.

Lei et skap på NTNU Handelshøyskolen. Vi vil kontakte deg for å informere hvilke skap du får leie.