Studentavis

Rustblekka

Rustblekka er en avis for lokalmiljøet ved Handelshøyskolen. Avisa lages og formes av studenter og blir lest av alle med en tilknytning til skolen. I tillegg sendes den ut til studentforeningens samarbeidspartnere. Hvert år blir det gitt ut 4 eksemplarer av Rustblekka, altså 2 i semesteret. Opplaget er på 300 aviser per utgave. Rustblekka er studentavisen her ved Handelshøyskolen i Trondheim. Navnet Rustblekka stammer fra at studentforeningen tilhører «rustbygget» i Trondheim. Vi er stolte av Handelshøyskolen vår og vil fremheve dette med avisen.

Rustblekka har vært ute av drift et års tid fra vinteren 2021. Ved det nye STØH-styret i 2022 ble en ny redaktør valgt inn for å gi nytt liv i studentavisen vår. Håkon Nymoen Båtstad tok på seg oppgaven og har siden januar 2022 stått på for å danne en ny redaksjon og komme opp med en plan for avisa.

Det er enda ikke utgitt noen ny utgave siden dødperioden, men alle tidligere utgaver ligger tilgjengelig på Issuu.