Studentmiljø

NTNU Handelshøyskolen arrangerer egen fadderuke for skolens studenter. Dette gir grunnlag for et godt samhold, og inkluderer alle studentene ved skolen! Vi anbefaler å være med på mye av fadderukene, da dette er en unik mulighet til å bli kjent med både byen, skolen, dine medstudenter og studentlivet. Hiv deg med på alt som skjer, disse ukene kommer du garantert ikke til å glemme!

Som student ved Handelshøyskolen i Trondheim kan du også bli medlem av studentforeningen ved skolen, STØH. Det er vi i studentforeningen som arrangerer det meste av det du kommer til å delta på i studietiden din. STØH er en stor forening, og studentene ved Handelshøyskolen i Trondheim er tradisjonelt svært engasjerte, så det er bare å hive seg med i de ulike utvalgene som finnes. (Se egen fane «Om STØH«) I starten av skoleåret vil vi i styret og utvalgslederne komme å presentere oss i klassen, slik at dere skal se hvem vi er. Dere finner ellers all kontaktinformasjon her på nettsiden dersom dere har spørsmål, meninger eller annet. Allerede i oktober er det valg av ledere til de ulike utvalgene og styret, dessuten arrangeres STØH-sem (seminar for nysgjerrige, mulige fremtidige ledere i studentforeningen) en gang i september – ønsker du å prøve deg i et lederverv?

Vi har et mangfold av utvalg!

STØH har et mangfold av utvalg

I utvalgene er det noe for alle og enhver, og man velger selv hvilken rolle man ønsker i et utvalg. Noen sikter på å bli den nye lederen, ønsker mye ansvar og stor innflytelse. Andre ønsker gjerne bare å være et medlem som er med på litt av det som skjer, mest for det sosiale, uten noen forpliktelser. Alt er lov, og vi er avhengige av alle sammen for å få ting til å fungere STØH!

Event er utvalget som arrangerer de største sosiale begivenhetene ved Handelshøyskolen i Trondheim. Arbeidsoppgavene i utvalget går ut på å planlegge, markedsføre, gjennomføre arrangementer og ellers være sosial!

IMG_0628
42956053_1803045186460233_4929815358438637568_o

EVENT arrangerer revy

Hvert år arrangeres revy der skolens studenter får skinne på scenen med sine mange talenter. Er dette noe for deg? 

Traskeladden er Handelshøyskolens friluftslivsutvalg og arrangerer mange spennende og koselige turer for alle STØHs medlemmer. I en studenthverdag fylt med lesing og festing kan det være godt å komme seg bort og oppleve noe litt annerledes. På arrangementene til Traskeladden blir man godt kjent med studenter fra alle trinn, både på bachelor og master.

IMG_6615
IMG_6463

Markedsføringsutvalget er STØHs markedsføringsgruppe som jobber med å styrke merkevaren som er NTNU Handelshøyskolen. Dette for å gjøre skolen attraktiv for potensielle nye studenter og næringsliv. På lang sikt skal arbeidet som MU legger ned, gi både nye og gamle studenter en fordel i jobb- og næringsliv.

IMG_0673
IMG_0674

Tøhnna – vår alles kjære bodega og fantastiske bar på skolen! I kjelleren hos NTNU Handelshøyskolen møter man medstudenter i lystig lag, gjerne med litt avstand fra alt det faglige som skjer her på huset.

IMG_3026
Skjermbilde 2019-03-21 kl. 14.28.04

Handelshøyskolen SK er STØHs idrettslag. Etter stiftelsen 06.11.2008 har vi vokst fra å være en liten klubb med kun en fotballavdeling til å kunne tilby håndball, innebandy, volleyball og turn! Vi i HSK liker å tro at en aktiv student er en lykkelig student og har vi en klar filosofi på at det sosiale har et større fokus enn det sportslige. Så dersom du ikke har spilt før, fortvil ikke.

12141504_951482701578979_5675878518617042085_n
54279692_2358440971056784_5473227308061949952_n

Fadderutvalget planlegger og arrangerer fadderuken for nye studenter ved Handelshøyskolen i Trondheim. Fadderutvalget har som mål å ønske nye studenter velkommen til skolen vår, og vise fram studentorganisasjonen vår ”STØH”.

Skjermbilde 2019-03-26 kl. 16.34.12
Skjermbilde 2019-03-26 kl. 16.34.54

Rustblekka er studentavisen her ved Handelshøyskolen i Trondheim. Navnet Rustblekka kommer av at det er en avis for de som tilhører «rustbygget» i Trondheim. Vi er stolte av Handelshøyskolen vår og vil fremheve dette med avisen.

Skjermbilde 2019-03-17 kl. 17.13.46
IMG_0604

Vinterkonferansen er en årlig regional konferanse for både næringsliv og studenter. Arrangementet er i regi av studenter ved Handelshøyskolen i Trondheim.

Vinterkonferansens mål er å engasjere studenter og næringsliv på en felles faglig arena, hvilket vi gjør hvert år ved å tilby en konferanse med spennende, engasjerende og aktuelt innhold. VK har et mål om at deltakerne på konferansen skal sitte igjen med nyttig kunnskap som de kan bruke i både jobb- og studiesammenheng

52935403_10156917223212412_4058437477004738560_o
53553151_10156917232832412_3777343068756246528_o

STØH Aid er det humanitære utvalget på NTNU Handelshøyskolen, og gjennom vårt samarbeid med UNICEF NORGE skal vi sammen finne innovative og spennende måter å samle inn penger til deres arbeid for å hjelpe syriske flyktninger i Jordan!

STØH Aid sitt viktigste prinsipp er at alle pengene som samles inn skal gå uavkortet til bistand.

42059006_500417973764212_837735213625769984_n
IMG_0608

Næringslivsutvalget er bindeleddet mellom studentene ved Handelshøyskolen i Trondheim og næringslivet. Vi jobber aktivt for å lage en attraktiv møteplass for arbeidsgivere og fremtidige arbeidstakere, gjennom å skape verdifulle relasjoner på flere arenaer.

49411234_1138649189625775_2983791442129846272_o
Skjermbilde 2019-03-21 kl. 14.53.18

Fagutvalget jobber aktivt for å bedre studiekvaliteten og læringsmiljøet ved Handelshøyskolen i Trondheim.

Fagutvalget er Handelshøyskolens kvalitetssikringssystem på foreleserne og undervisningskvaliteten og gjør en særdeles viktig jobb for å forbedre studiekvaliteten både i og rundt forelesninger.

15027725_620147471505753_1272061596423092391_n

STØH Kapital er skolens børsklubb. Vi holder ukentlige møter samt har ansvaret for forvaltning av skolefondet. Hovedformålet er å øke interessen for aksjer, børs og marked, mens vi lærer, erfarer og ser sammenhengen til det faglige arbeidet på skolen. Vi hoster også ulike foredrag fra fondsforvaltere samt bedriftspresentasjoner i tillegg til kurs vedrørende verdsettelser og analyser.

Har du en interesse for finans og aksjer hjelper vi deg å videreutvikle dine ferdigheter innenfor kapitalforvaltning samt øke ditt sosiale nettverk på skolen.

 

På bildet til venstre ser du STØH Kapital sitt styre for 2021.

Fra høyre: Leder: Maximilian Dethloff, Internleder: Magnus Årøe , Nestleder: Sandra Pettersen, Bakerst fra høyre: Business Relations: Throvald Hillesøy , Equity research : Andreas Søfteland,  SoMe ansvarlig : Ulrik Auby

Masterutvalget er masterstudentenes sitt eget utvalg som jobber for å tilby masterstudentene ved Handelshøyskolen i Trondheim et best mulig studentmiljø, både sosialt og faglig. Masterutvalget består av ca. 40 medlemmer fordelt på to ulike underutvalg, Sosialt utvalg Master, Fagutvalget Master. I tillegg har masterutvalget en Næringslivsansvarlig Master. 

NTNU HHS Case Club setter teori ut i praksis og løser økonomiske problemstillinger fra næringslivet. Intensjonen er å tilby studentene ved NTNU Handelshøgskolen den mest relevante erfaringen og mulighet til å knytte verdifulle nettverk. 

Caseløsning er også en konkurranseform, og de beste økonomiske høgskolene rundt om i verden har egne lag som konkurrerer på vegne av skolen. Da skulle det bare mangle at NTNU HHS også stiller med sine sterkeste hoder. 

 

En svært positiv bieffekt er at det gir skolen vår god publisitet og styrker merkevaren NTNU Handelshøgskolen. Det er igjen noe som kommer samtlige studenter på skolen til gode. 

Vi blir gode på case gjennom å øve sammen i differensierte team, samt at vi kurser medlemmene våre på nøkkelområder som problemanalyse og presentasjonsteknikk. Arbeidstyngden ligger på rundt 2t i uka, med samlinger hver andre til tredje uka.

236135619_211733170821796_298915563063492210_n