Rådet

STØH

Halvor Femdal, Utvalgsøkonomiansvarlig

Som utvalgsøkonomiansvarlig har du ansvaret for økonomien og regnskapet til de mindre utvalgene i STØH, som ikke har særlig stor pengestrøm, og dermed heller ikke egen økonomiansvarlig.

Konkrete oppgaver man har som utvalgsøkonomiansvarlig:

  • Føre regnskapet til Traskeladden, Rustblekka, Master, STØH-Kapital, MU og Fadderutvalget. Til dette tas regnskapsprogrammet Tripletex i bruk.
  • Ha en god dialog med utvalgslederne i de nevnte utvalgene, og bistå dem dersom de har økonomiske spørsmål.
  • Gi en månedlig rapport til utvalgslederne om hvordan de ligger an så langt i forhold til budsjettet. – Betale tilbake utlegg, fakturaer og lignende.
  • Man er kontaktperson for økonomiansvarlig i de større utvalgene dersom de har spørsmål angående økonomi og regnskapsføring.

Som utvalgsøkonomiansvarlig er man i tillegg finansdirektør i STØH sin høyre hånd. Du får være med i ulike beslutningsprosesser og får god innsikt i studentforeningens økonomiske situasjon. Dette er et veldig spennende verv, hvor du får brukt dine teoretiske kunnskaper fra skolen i praksis i regnskapsprogrammet Tripletex.

Ønsker du å stille til dette vervet eller har spørsmål om stillingen, er det bare å ta kontakt!