STudentforeningen ved NTNU Handelshøyskolen

STØH-styret 2018

Joakim Martinsen

Leder
Kontakt:
leder@sftoh.no,
Telefon: 986 27 273

Ingrid Andersen Holmbukt

Nestleder
Kontakt:
nestleder@sftoh.no
Telefon: 948 13 823

Vegard Myren

Økonomiansvarlig
Kontakt:
okonomi@sftoh.no
Telefon: 954 07 670

Tonje Jacobsen

Sosialansvarlig
Kontakt:
sosialansvarlig@sftoh.no
Telefon: 948 99 868

Emilie Fleischer

Markedsansvarlig
Kontakt:
markedsansvarlig@sftoh.no
Telefon: 942 40 710

Yngvild Løken

Studentpolitisk ansvarlig
Kontakt:
forum@sftoh.no
Telefon: 948 10 947

Tora Marie Stein

Fagansvarlig
Kontakt:
fagansvarlig@sftoh.no
Telefon: 970 00 354

Peder Jaavall Hansen

Masteransvarlig
Kontakt:
master@sftoh.no
Telefon: 979 72 902

Siste nytt

Oppdater deg på hva som har skjedd på Handelshøyskolen i Trondheim

Kontakt oss