STudentforeningen ved NTNU Handelshøyskolen

STØH-styret 2017

Petter Stai

Leder
Kontakt:
leder@sftoh.no,
Telefon: 472 43 303

Thea Børresen

Nestleder
Kontakt:
nestleder@sftoh.no
Telefon: 936 00 972

Marius Hole

Økonomiansvarlig
Kontakt:
okonomi@sftoh.no
Telefon: 954 84 459

Helene Halvorsen Kollerud

Sosialansvarlig
Kontakt:
sosialansvarlig@sftoh.no
Telefon: 414 80 593

Synne Skjelvik

Markedsansvarlig
Kontakt:
markedsansvarlig@sftoh.no
Telefon: 993 03 678

Ola Fiske

Studentpolitisk ansvarlig
Kontakt:
forum@sftoh.no
Telefon: 915 50 612

Bendik Valheim Lem

Fagansvarlig
Kontakt:
fagansvarlig@sftoh.no
Telefon: 412 06 948

Sindre Schjelderup

Masteransvarlig
Kontakt:
master@sftoh.no
Telefon: 476 64 937

Siste nytt

Oppdater deg på hva som har skjedd på Handelshøyskolen i Trondheim

Kontakt oss