Utvalgene

Studentforeningen STØH består av en rekke ulike utvalg med forskjellige fokusområder og arbeidsoppgaver. På denne siden er det en oversikt over alle de ulike utvalgene under STØH, med linker til de ulike utvalgene sine egne sider. En oversikt over STØH sitt organisasjonskart finner du her.