Studentmiljø

NTNU Handelshøyskolen arrangerer egen fadderuke for skolens studenter. Dette gir grunnlag for et godt samhold, og inkluderer alle studentene ved skolen! Vi anbefaler å være med på mye av fadderukene, da dette er en unik mulighet til å bli kjent med både byen, skolen, dine medstudenter og studentlivet. Hiv deg med på alt som skjer, disse ukene kommer du garantert ikke til å glemme!

Som student ved Handelshøyskolen i Trondheim er du også medlem av Studentforeningen ved skolen, STØH. Det er vi i studentforeningen som arrangerer det meste av det du kommer til å delta på i studietiden din. STØH er en stor forening, og studentene ved Handelshøyskolen i Trondheim er tradisjonelt svært engasjerte, så det er bare å hive seg med i de ulike utvalgene som finnes. (Se egen fane “Om STØH“) I starten av skoleåret vil vi i styret og utvalgslederne komme å presentere oss i klassen, slik at dere skal se hvem vi er. Dere finner ellers all kontaktinformasjon her på nettsiden dersom dere har spørsmål, meninger eller annet. Allerede i oktober er det valg av ledere til de ulike utvalgene og styret, dessuten arrangeres STØH-sem (seminar for nysgjerrige, mulige fremtidige ledere i studentforeningen) en gang i september – ønsker du å prøve deg i et lederverv?

Vi har et mangfold av utvalg!

EVENT arrangerer revy

Hvert år arrangeres revy der skolens studenter får skinne på scenen med sine mange talenter. Er dette noe for deg?