STØH-Styret

STØH-styret er øverste organ av studenter i STØH og driver ukentlig gjennomgang av STØHs aktiviteter. 

President, Tale Høberg Liaaen

Visepresident, Karoline Johansen Vedal

Finansdirektør, Henrik Krantz Knudsen

Markedsdirektør, Nora Hatteland

Sosialdirektør, Johanna Rebo

Studentpolitisk direktør, Kamilla Elene Samuelsen

Masterdirektør, Jonas Aasland

Fagdirektør, Hannah Prestegård

STØH-Rådet

STØH rådet består av alle utvalgslederne i STØH. Alle utvalgslederne har en plikt til å lede sitt utvalg med betydning og rapportere til STØH-styret fortløpende hver måned. 

Leder av Næringslivsutvalget, Alexander Engebretsen

Leder av STØH Aid, Sofie Skeisvoll

Leder av Masterutvalget, Mathias Grotøy Bjørgum

EVENT-leder, Henrik Marstein

Leder av Tøhnna, Tor Herman Gran

Leder av Markedsføringsutvalget, Katharina Sommerfelt

Leder av IT-utvalget, Viktor Tingstad

Leder av Vinterkonferansen, Kine Kringen

Faddersjef, Andreas Borhaug

Leder av NTNU HHS Case Club, Guttorm Ohnstad

HSK-Leder, Ine Kjeldstad

Leder av STØH Kapital, Niklas Hartvigsen

Leder av Traskeladden, Sondre Halsen

Utvalgsøkonomiansvarlig, Halvor Femdal

Redaktør Rustblekka, Håkon Nymoen Båtstad

STØHs Organisasjonskart

Kontrollkomiteen

STØH sin kontrollkomité har som hovedoppgave å sørge for at driften av studentforeningen foregår i henhold til STØH sine vedtekter og retningslinjer. Alle STØH medlemmer kan henvende seg til kontrollkomiteen dersom de ønsker at kontrollkomiteen skal undersøke et forhold. Henvendelser til kontrollkomiteen kan sendes til kontrollkomiteen@sftoh.no