Andrea Solberg, Finansdirektør

Som finansdirektør får man satt sine teoretiske kunnskaper ut i praksis og har ansvaret for økonomien til studentforeningen. En skal til enhver tid være oppdatert på den økonomiske-situasjonen til utvalgene og foreningen som helhet.

Hovedoppgaver:

  • Styremedlem
  • Koordinering og opplæring
  • Ordne med fullmakter til nettbank
  • Regnskapsføring
  • Fakturering
  • Budsjettering
  • Oppfølging av budsjetter
  • Halvårs- og årsavslutning av regnskapet
  • Veileder for de andre økonomiansvarlige
  • Dialog med kontrollkomiteen og STØH-Kapital

En av hovedoppgavene som finansdirektør er å koordinere og drive opplæring av de økonomiansvarlig, samt hele tiden ha kontroll over den økonomiske situasjonen til STØH og at budsjettene blir fulgt. Dette gjøres ved at man fører regnskapet i regnskapsprogrammet Tripletex. Hvert halvår skal man tilrettelegge for revidering av halvårsregnskapet etter sommeren, og avslutte det samlede regnskapet for hele STØH i januar etter endt regnskapsår.

Finansdirektør må videre legge til rette for at alle som skal disponere bankkort og nettbank i Sparebank 1 SMN har de rettighetene de trenger. Videre er det ditt ansvar å fakturere bedrifter og andre studentforeninger på vegne av styret.

Finansdirektør skal være tilgjengelig for å gi veiledning vedrørende budsjett, regnskap, MVA og andre økonomiske spørsmål. Videre skal man gjennom året ha en god dialog med kontrollkomitéen og STØH-Kapital.

Ønsker du å stille til dette vervet, har spørsmål om stillingen, eller andre ting du lurer på, er det bare å ta kontakt!

Denne nettsiden bruker Cookies. Ved å fortsette å bruke siden aksepterer du bruk av Cookies.