Nora Margareta Næss, President

Presidenten er den øverste kontaktpersonen i STØH , og har det overordnete ansvaret for studentforeningen. Presidenten skal sørge for at alle styremedlemmene og utvalgslederne gjennomfører jobben sin på best mulig måte, og samtidig sørge for den generelle daglige driften av foreningen.

Hovedoppgaver til President:

  • Drifte STØH på daglig basis
  • Være møteleder ved styremøtene og SR-møtene til STØH
  • Være studentrepresentant i fakultetsstyret
  • Ivareta kontakten mellom Studenttinget og STØH
  • Holde jevnlig kontakt med utvalgslederne i STØH
  • Representere STØH og studentene ved Handelshøyskolen i Trondheim

Presidenten er studentforeningens ansikt utad. Dette innebærer å samarbeide med alle medlemmer, eksterne personer, næringsliv, andre foreninger, studentpolitiske organer og administrasjonen ved skolen. Det er viktig å kunne forholde seg til velferdsmessige spørsmål, faglige spørsmål og også studentpolitiske spørsmål. Dette kan høres skremmende ut, men en har alltid styret å forholde seg til. Selv om presidenten er den øverste representanten i STØH, har man et tett og godt samarbeid med de andre styremedlemmene. Store avgjørelser tas i fellesskap, og en jobber sjeldent alene. Som STØH-president  har en også et sosialt ansvar. Det er viktig å ha god kjennskap til hva som skjer i de ulike utvalgene, og en bør også representere på de fleste arrangementer.

I tillegg blir man ofte invitert til ulike arrangementer som arrangeres av linjeforeninger ved NTNU og flere andre studentforeninger i Trondheim. Den sosiale delen er en av de morsomste oppgavene en har som STØH-president, og er en svært motiverende del av vervet.

I tillegg er det du som president som setter rammer for økonomien, i samarbeid med finansdirektør. Budsjettene må stemmes over og godtas av generalforsamling, men det er du som legger fram et forslag til budsjett. Her skal du legge fram hvordan du ønsker å bevilge pengene i løpet av året, og hvilke prosjekter/satsningsområder STØH ønsker å ha det kommende året. Dette er ikke bare en spennende og utfordrende del av vervet, men også en særdeles relevant jobb i forhold til utdanningen.

Etter ett år som STØH-president vil man sitte igjen med et stort faglig nettverk, mange gode vennskap, gode lederegenskaper og ikke minst enorm erfaring som en kan ta med seg videre.

Hvis du føler at dette er noe for deg og ønsker å stille som president, eller om du har spørsmål om vervet eller andre aktuelle saker, må du ikke nøle med å ta kontakt!

Denne nettsiden bruker Cookies. Ved å fortsette å bruke siden aksepterer du bruk av Cookies.