Siri Marte Persson, Studentpolitisk direktør

Studentpolitisk direktør har som hovedoppgave å informere STØH-styret om hva som skjer i de øvrige studentpolitiske institusjonene i Trondheim. Dette er et verv som blir tilbudt til Handelshøyskolen i Trondheim sin representant på Studenttinget NTNU. Her sitter man sammen med representanter fra alle fakultetene på skolen og fremmer studentenes sak opp mot ledelsen på skolen. Studentpolitisk direktør bør være engasjert og ikke være redd for å dele sine meninger.

Hovedoppgaver

• Delta på møter i Studenttinget NTNU

• Delta i ukentlige styremøter i STØH

• Være vara i Avdelingsstyret og Tilsettingsutvalget ved Handelshøyskolen i Trondheim

• Ansvar for skolens maskot TøhlPert og dens facebook side.

Mye av arbeidet vil være å rapportere til STØH hva som skjer i det studentpolitiske miljøet i resten av Trondheim. Studentpolitisk direktør bidrar også under arrangementer som skjer i regi av STØH sammen med resten av styret. Ønsker du å stille til vervet, har spørsmål om stillingen eller noe annet er det bare å ta kontakt!