Sten Arthur Gustaf Agnalt, Fagdirektør

Fagutvalget jobber aktivt for å bedre studiekvaliteten og læringsmiljøet ved Handelshøyskolen for å få en så god kvalitet som mulig i og rundt forelesninger. Fagutvalget er Handelshøyskolens kvalitetssikringssystem på foreleserne og undervisningskvaliteten og gjør en viktig jobb for å forbedre studiekvaliteten.

Fagutvalget jobber med:

• Undervisning/forelesninger

• Pensum

• Læringsmiljø

• Rammevilkår og studieprogrammet som helhet

• Generell fagpolitikk

Representantene i Fagutvalget har jevnlige møter med foreleser hvor de videreformidler tilbakemeldingene fra studentene, slik at foreleserne kan gjøre forandringer deretter. Etter hvert møte skrives det en rapport som sendes til fagdirektør og deretter til dekanen.

For at Fagutvalget skal gi best mulige tilbakemeldinger til foreleser, er det viktig at studentene kommer med tilbakemeldinger. Både positive og negative tilbakemeldinger er verdifulle for oss. Tilbakemeldinger kan gis direkte til studentrepresentantene i Fagutvalget eller ved å sende mail til fagutvalget.stoh@gmail.com.

Kunne du tenke deg å bli endel av Fagutvalget eller har du andre spørsmål – ta kontakt!