Adrian Vabø

Masterutvalget er masterstudentenes sitt eget utvalg som jobber for å tilby masterstudentene ved Handelshøyskolen i Trondheim et best mulig studentmiljø, både sosialt og faglig. Masterutvalget består av ca. 40 medlemmer fordelt på to ulike underutvalg; Sosialt utvalg Master og Fagutvalget Master.

Sosialt utvalg Master jobber med:

  • Bedre sosiale miljøet på master
  • Arrangere kveldsarrangementer som masterfest og quiz
  • Inkludere alle og bidra til et godt samhold

Sosialt utvalg arbeider for å styrke samholdet internt og gi de nye masterstudentene et trygt og godt sosialt miljø å starte i.

Fagutvalget Master jobber med:

  • Læringsmiljø
  • Faglig kvalitet
  • Pensum
  • Arrangere faglunsj

Fagutvalget har ansvar for evaluering av alle fag som tilbys masterstudenter fra instituttet. Dette innebærer samtale med faglærer og skriving av en sluttrapport. Fagutvalget dekker MØA, MRR og MLT.

Har du spørsmål angående utvalget eller om du ønsker å bli medlem – ta kontakt!

Denne nettsiden bruker Cookies. Ved å fortsette å bruke siden aksepterer du bruk av Cookies.