Sara Hay Ulset

Næringslivsutvalget er bindeleddet mellom studentene ved Handelshøyskolen i Trondheim og næringslivet. Vi jobber aktivt for å lage en attraktiv møteplass for arbeidsgivere og fremtidige arbeidstakere, gjennom å skape verdifulle relasjoner på flere arenaer.

Næringslivutvalget jobber med:

  • Skape relasjoner med næringslivet
  • Arrangere bedriftspresentasjoner
  • Arrangere Karrieredagen og kurs
  • Promotere Handelshøyskolen

Representantene i Næringslivsutvalget har jevnlig kontakt med bedrifter, og forsøker gjennom dette å booke bedrifter til arrangementer i regi av utvalget, samtidig som den gode kontakten opprettholdes. Vi gir bedriftene mulighet til å profilere seg ovenfor studentene, og sikrer dermed begge parter en unik mulighet til å skille seg ut i mengden.

For mer informasjon, se Næringlivsutvalgets egne hjemmeside: www.nu-ntnu.no. Følg oss også gjerne på facebook, instagram og LinkedIn.

Har du spørsmål om utvalget, eller ønsker å bli medlem? – ta kontakt.