Andreas Møllerløkken Østensen

STØH kapital er aksjeklubben ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim. Siden oppstarten på 80-tallet har gruppen siktet mot å øke kunnskap om investeringer blant studentene på skolen.
Den viktigste oppgaven til STØH Kapital er aktiv forvaltning av gruppens to fond. Medlemmene forvalter et aksjefond på vegne av studentforeningen STØH, som for øyeblikket har en verdi på 1,7 millioner NOK. I tillegg deltar gruppen i Nordnet sin skoleduell, hvor 15 universiteter og høyskoler konkurrerer om å oppnå høyest mulig avkastning i løpet av et skoleår.
Medlemmene får tilgang til faglig input fra finansbransjen gjennom ulike foredrag, i tillegg til en årlig Oslotur, hvor det gis et innblikk i hvordan de ulike investeringsbankene jobber. Foredragene holdes av erfarne meglere, fondsforvaltere og rådgivere fra profilerte finansinstitusjoner. Gjennom en aktiv kunnskapsoverføring får medlemmene høyrelevant erfaring tidlig i sin karriere, og mulighet til å teste kunnskapen de tilegner seg på skolebenken i praksis.
Kapital gjennomfører rekruttering i starten av høstsemesteret. Følg oss gjerne på Instagram, LinkedIn eller Facebook for ytterligere informasjon.