Adrian Golamini

STØH Kapital er Børsgruppen ved NTNU HHS i Trondheim. Siden starten på 80-tallet som tidligere TØH-invest har gruppen siktet mot å øke kunnskap om investeringer og mulighetene i finansbransjen blant studentene på skolen. 

Den viktigste oppgaven til STØH Kapital er aktiv forvaltning av skolens eget fond. Medlemmene forvaltet på vegne av studentforeningen STØH et aksjefond med en verdi ved skrivende stund i overkant av 2 millioner NOK. Dette fondet har et bredt investeringsmandat som sørger for god risikojustert avkastning, og har levert omtrent 15% årlig avkastning de siste tre årene. I tillegg deltar gruppen i Nordnet sin skoleduell, hvor 15 universiteter konkurrere om å oppnå høyest mulig avkastning i løpet av et skoleår.

Medlemmene får tilgang til faglig input fra finansbransjen gjennom ulike foredrag, i tillegg til vår tradisjonsrike “Oslotur” hvor medlemmene får innblikk i hvordan de ulike investeringsbankene og fondsforvalterne jobber. Foredragene holdes av erfarne meglere, forvaltere og analytikere fra flere profilerte institusjoner. Gjennom en aktiv kunnskapsoverføring får medlemmene høyst relevant erfaring tidlig i sin karriere, og mulighet til å teste kunnskapen de tilegner seg på skolebenken i praksis. 

Kapital gjennomfører rekruttering i starten av høstsemesteret!

Følg oss gjerne på LinkedIn, Instagram og shareville for ytterligere informasjon.

Porteføljeutvikling til STØH Kapital

Investeringsporteføljen til STØH Kapital

Denne nettsiden bruker Cookies. Ved å fortsette å bruke siden aksepterer du bruk av Cookies.