Niklas Hartvigsen

STØH Kapital er STØH sin aksjeklubb og ble startet opp på midten av 80-tallet. Hovedformålet er å øke interessen for aksjer, børs og marked, mens vi lærer, erfarer og ser sammenhengen til det faglige arbeidet på skolen. Dette gjøres gjennom foredrag, seminarer og ukentlige møter.

Gjennom årene har STØH Kapital hatt det som visjon å sikre en bærekraftig og langsiktig god avkastning og forvaltning av skolefondet. I tillegg til ukentlige møter arrangerer Kapital blant annet seminarer og foredrag holdt av meglere, fondsforvaltere og rådgivere. STØH Kapital holder flere arrangement som skal lære oss mer om aksjer og kapitalforvaltning gjennom «ABC-Kurs – innføring i aksjer». Dette er et kjempespennende seminar for alle, enten du kan mye, litt eller ingenting som aksjer. Et annet arrangement er verdsettelses kurs for den litt mer viderekomne, som ønsker å benytte seg av verktøyet for å gjøre det bedre på børsen og gjennom fundamentale analyser forstå markedsutvikling bedre.

Meld deg gjerne inn i vår facebookgruppe, eller følg oss på LinkedIn.

Har du spørsmål angående utvalget eller om du ønsker å bli medlem – ta kontakt!