Vedtekter

Her finner du vedtektene for Studentforeningen ved NTNU Handelshøyskolen STØH