Annet

17 mai

Håper alle hadde en super feiring!! Tusen takk til alle som stilte opp i toget til tross for litt skiftende vær!

Nye studenter

Mandag 18. juli fikk de fleste svar på om de kom inn på NTNU Handelshøyskolen.

Nye utvalgsledere gen.fors. vår 2022

Generalforsamling 2022 er gjennomført og vi har valgt inn nye utvalgsledere til STØH-rådet! Leder for Rustblekka og det nyopprettede IT-utvalget starter i vervene sine med en gang, mens resten starter august 2022! Gratulerer til alle nyvalgte i rådet

REKOM-klistremerker

Vi får mye spørsmål om det vil være mulighet for å hente Rekom klistermerker utenom i dag. Disse vil kunne deles ut i kontorvakt og da må man komme selv og med studentkort.