17. juni 2013

Utvalg

Her er kontaktinformasjonen til utvalgslederne i STØH: (2017)

Utvalgsøkonomiansvarlig
Morten Sigholt Mageli
Tlf: +47 988 02 485
E-post: utvalgsokonomi.stoh@gmail.com

Næringslivsutvalget (NU)
Alexander Lingaard Føll
Tlf: +47 930 01 231
E-post: leder@nuhhit.no

Event
Yakathuksha Jeyakumaran
Tlf: +47 988 03 553
E-post: event.stoh@gmail.com

Traskeladden
Ragnhild Skrindo
Tlf: +47 934 78 336
E-post: tohf.stoh@gmail.com

STØH-Kapital
Aleksander Wisløff
Tlf: +47 971 87 082
E-post: tohinvest@gmail.com

Masterutvalget
Tobias Nerbøvik Stensby
Tlf: +47 976 10 044
E-post: masterleder.stoh@gmail.com

Tøhnna
Cecilie Susann Nørstrud
Tlf: +47 994 13 361
E-post: tohnna.stoh@gmail.com

Rustblekka
Susanne Gudmundsen Lea
Tlf: +47 994 72 127
E-post: tohsa.stoh@gmail.com

Vinterkonferansen i Trondheim (VK)
Marie Blekastad
 Tlf: +47 924 25 912
E-post: leder@vinterkonferansen.no

Markedsføringsutvalget (MU)
Morten Lepland
Tlf: +47 462 63 084
E-post: markedsforing.stoh@gmail.com

Handelshøyskolen Sportsklubb (HSK)
Amund Lund-Kristensen
Tlf: +47 918 86 589
E-post: tohidrett@gmail.com 

Fagutvalget
Tora Marie Stein
Tlf: Tlf: +47 970 00 354
E-post: fagansvarlig@sftoh.no

Fadderansvarlig
Astrid Helsingeng
Tlf:+ 47 950 38 188
E-post: stohfadderuka@gmail.com

STØH-Aid
Susanne Nymoen
Tlf: +47 994 27 537
E-post: leder.stohaid@gmail.com